page_banner

Cách chọn hệ thống bôi trơn cho các ngành công nghiệp chế biến

Quyết định cách bôi trơn thiết bị trong nhà máy chế biến không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.Nói chung không có quy tắc được chấp nhận nào về cách có thể thực hiện được điều này.Để phát triển chiến lược bôi trơn lại từng điểm bôi trơn, bạn phải xem xét một số yếu tố, chẳng hạn như hậu quả của sự cố hỏng ổ trục, chu kỳ bôi trơn, khả năng bôi trơn thủ công và các nguy cơ của việc bôi trơn lại trong quá trình sản xuất bình thường.

Đầu tiên, hãy nói về hệ thống bôi trơn tự động.Hệ thống bôi trơn tự động được thiết kế để loại bỏ chi phí lao động thủ công đồng thời cho phép máy được bôi trơn trong quá trình sản xuất bình thường.Các hệ thống này cũng có thể giảm thiểu nguy cơ nhiễm bẩn chất bôi trơn, tránh các nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến việc bôi trơn bằng tay và giúp kiểm soát tốt hơn lượng chất bôi trơn được phân phối.Nhiều cấu hình hệ thống có sẵn, bao gồm hệ thống tích lũy dòng kép, dòng đơn, hệ thống lũy ​​tiến dòng đơn và hệ thống điểm đơn.

Lưu ý rằng hầu hết các hệ thống chỉ theo dõi áp suất trong các đường phân phối chính hoặc piston đã di chuyển trong bộ phân phối.Không một hệ thống truyền thống nào có thể chỉ ra liệu đường ống bôi trơn giữa bộ phân phối và điểm bôi trơn có bị hỏng hay không.

212

Đồng thời , đảm bảo rằng lượng chất bôi trơn đưa vào điểm được đo và so sánh với giá trị cài đặt, hoặc các phép đo rung động được thu thập một cách thường xuyên và được nghiên cứu, với các hành động thích hợp được thực hiện khi cần thiết.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng , đừng bỏ qua việc đào tạo các thành viên trong nhóm của bạn.Nhân viên bảo trì phải quen thuộc với tất cả các loại hệ thống đang sử dụng.Hệ thống bôi trơn có thể bị lỗi và cần sửa chữa.Do đó, điều khôn ngoan là không nên kết hợp nhiều loại hệ thống và nhãn hiệu khác nhau.Điều này có thể dẫn đến việc chọn một hệ thống dòng kép chỉ cho một vài điểm trong khi hệ thống lũy ​​tiến một dòng sẽ ít tốn kém hơn.


Thời gian đăng bài: tháng 10-16-2021